Profile

Personal Profile

Name: otome-matsuri

Contact: otome_matsuri(at)hotmail.com

Gender: female

Birthday: 25 May 2005

Location: -

Website: -

About me: งานการ์ตูนเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ ขอแค่ให้เหล่าคุณผู้หญิงชื่นชอบ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เข้าเกณฑ์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะคอมมิค อนิเม เกม นิยาย และอื่นๆ